Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-652
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VUKOVAR | Ulica Nova 29

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u selu Svinjarevci koje je smješteno oko 8,5 km južno od Vukovara. Smještena je na istočnom rubu sela sjeverno uz Novu ulicu na udaljenosti oko 600 metara od središta. Selo je u ravničarskom kraju, izgrađeno je pretežno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje i okruženo poljoprivredno obrađenim parcelama - oranicama. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište pravokutnog oblika, izduženo približno u pravcu sjever-jug, svojom južnom i dijelom svojom zapadnom međom naslonjena na asfaltirane pristupne prometnice. Zemljište se sastoji od jedne katastarske čestice površine 20096 m2 i prema prostornom planu nalazi se u gospodarskoj zoni planske oznake I. Teren zemljišta je ravan i neograđen. Najvećim dijelom je zaraslo u gustu vegetaciju, jednim dijelom je poljoprivredno obrađeno kao oranica, presjeca ga interni makadamski put a u južnom dijelu su vidljive ruševine jedne od nekadašnjih gospodarskih zgrada. Prema PPUO Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/04, 12/04 i 13/12) nekretnina se nalazi u izgrađenoj zoni gospodarske namjene oznake I.
  Remarks:
  GDA: 20096  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Svinjarevci | 660 | 1132 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Svinjarevci | 660  
  Possession certificate (number): 739  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 164.250,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!