Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-648
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VUKOVAR | Franje Tuđmana 36, Sotin

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u mjestu Sotin pokraj Vukovara. Smještena je u sjevernom dijelu naselja, sjeveroistočno uz križanje glavne prometnice sa Ulicom Matije Gupca, u blizini prehrambene trgovine, autobusne stanice, središnjeg parka i svetišta Gospe Sotinske. Pristupna prometnica je asfaltirana, ima izvedene nogostupe i javnu rasvjetu. Lokacija je pretežno izgrađena obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište približno trapeznog oblika izduženo u smjeru sjeveroistok-jugozapad a kojeg čini jedna katastarska čestica površine 1207 m². Teren zemljišta je u blagom padu prema jugozapadu, djelomično ograđen zidanom ogradom, svojom jugozapadnom i jugoistočnom međom naslonjen na asfaltirane pristupne prometnice. Nekadašnji objekti na zemljištu su uklonjeni. Nekretnina se ne koristi i ne održava te je zarasla u gustu vegetaciju u kojoj su vidljivi sporadični ostaci nekadašnjih građevina. Lokacija je komunalno opremljena vodovima el. energije, telefona, vodovoda i plina. Priključci na predmetnu parcelu nisu izvedeni. Prema PPUG Vukovar nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.
  Remarks:
  GDA: 1207  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Sotin | 281 | 1487 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Sotin | 281  
  Possession certificate (number): 960  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 37.200,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!