Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-1265
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VUKOVAR | Bana Josipa Jelačića 50

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u jugoistočnom dijelu naselja Sotin, u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije udaljenog oko 9 km jugoistočno od središta Vukovara. Smještena je na rubu naselja, uz Ulicu bana Josipa Jelačića, u neposrednom okruženju poljoprivredno obrađenih površina, oranica. Naselje je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje, od najbližeg stambenog objekta nekretnina je udaljena oko 60 metara. Sotin je prigradsko naselje u sastavu grada Vukovara koje broji oko 800 stanovnika. Izgrađeno je uz desnu obalu Dunava i državnu cestu D2, na dionici koja spaja Vukovar sa Ilokom. Sa središtem grada je povezano redovnim autobusnim linijama. Predmetna nekretnina je dijelom građevinsko, dijelom poljoprivredno zemljište na prostoru nekadašnje klaonice u Sotinu pokraj Vukovara. Zemljište tvori obuhvat tri konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 20634 m² od čega u zoni G (gospodarska namjena) cca 10573 m², a u zoni P1 (osobito vrijedno obradivo tlo) cca 10061 m². Obuhvat je pravokutnog oblika, izdužen u pravcu jugozapad-sjeveroistok. Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom sjeveroistočnom međom naslonjen na asfaltiranu pristupnu prometnicu. U naravi, predmetna nekretnina je zapušteni prostor nekadašnje klaonice na kojem se nalaze ruševine zidanih i armiranobetonskih objekata. Objekti su u ruševnom stanju i bez tržišne vrijednosti. Manipulativne i parkirne površine uz njih su raspucane i dijelom zarasle u vegetaciju. Prostor uz ulicu je ozelenjen travom i visokim raslinjem, a obuhvaća i betonirani prilaz manipulativnim površinama. Prostor jugozapadno od ruševina objekata je dijelom livada, a dijelom dio poljoprivredno obrađene oranice. Prema Prostornom planu grada Vukovara središnji dio nekretnine je građevinsko zemljište gospodarske namjene, dok su sjeveroistočni i jugozapadni prostor vrijedno poljoprivredno tlo. Nekretnina se ne koristi i ne održava, komunalni priključci na nekretnini su odjavljeni, a nekadašnje instalacije provedene po zgradama su u neuporabljivom stanju.
  Remarks: Na nekretnini koja je predmet prodaje su upisane zabilježbe i to: Pod Z-12210/2017 Zabilježba prigovora Republike Hrvatske na rješenje broj Z-11321/2017. Pod Z-1876/2019 Zabilježba odbijenog prigovora na rješenje broj Z-11321/2017. Pod Z-2022/2019 Zabilježba žalbe na Z-1876/2019 od 10. svibnja 2019. Građevina je u naravi devastirana.
  GDA: 20634  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Sotin | 1577, 1506 | 755/28, 755/27, 755/29  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Sotin | 755/28, 755/27, 755/29 |  
  Possession certificate (number): 960  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 176.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!