Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-1261
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za obiteljsko stanovanje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VUKOVAR | Bana Josipa Jelačića bb

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Vukovaru u jugoistočnom dijelu grada, naselje Mitnica, na udaljenosti oko 2 km od središta. Nekretnina je položena sjeverno uz Ulicu bana Josipa Jelačića, u okruženju obiteljskih kuća individualnog tipa izgradnje i pojedinih neizgrađenih parcela iste namjene. Lokacija je u potpunosti komunalno opremljena, pristupna prometnica je asfaltirana, ima izveden nogostup i javnu rasvjetu. Građevinsko zemljište čini obuhvat četiri konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 1777 m². Obuhvat je nepravilnog oblika, izdužen približno pravcu sjeverozapad-jugoistok. Teren zemljišta je u vrlo blagom padu prema jugozapadu, nije ograđen, a svojom jugozapadnom međom je naslonjen na asfaltiranu pristupnu prometnicu. Tri čestice obuhvata su niz položen uz prometnicu. U naravi su zatravljena površina bez započete izgradnje. Četvrta parcela obuhvata je u drugom redu u odnosu na pristupnu prometnicu. Također je zatravljena, neograđena i neizgrađena površina. Objekt ucrtan u katastru na predmetnoj parceli je u cijelosti uklonjen. Na predmetnom obuhvatu nema izvedenih komunalnih priključaka. Prema GUP-u Vukovara zemljište se nalazi u zoni stambene namjene S, oblici korištenja 2A-obnova, rekonstrukcija, održavanje i dogradnja prostora obiteljske i druge pretežno niske izgradnje.
  Remarks: Na nekretnini koja je predmet prodaje su upisane zabilježbe i to: Pod Z-12210/2017 Zabilježba prigovora Republike Hrvatske na rješenje broj Z-11321/2017. Pod Z-1876/2019 Zabilježba odbijenog prigovora na rješenje broj Z-11321/2017. Pod Z-2022/2019 Zabilježba žalbe na Z-1876/2019 od 10. svibnja 2019. Na čestici 4064/1 k.o. Vukovar nema zbilježbe žalbe. Zgrada upisana na k.č.br. 4062/20 k.o. Vukovar u naravi uklonjena.
  GDA: 1777  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Vukovar | 11156, 10211 | 4064/1, 4062/20, 4064/2, 4065/1  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Vukovar | 4064/1, 4062/20, 4064/2, 4065/1  
  Possession certificate (number): 6329  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 120.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!