Owner and realestate ID:
 • VUPIK plus d.o.o. | AGNE-1252
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VUKOVAR | Radićeva 2

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u selu Bokšić u zapadnom Srijemu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na udaljenosti oko 15 km južno od Vukovara. Smještena je u zapadnom dijelu sela, južno od Radićeve ulice i uz nekadašnji željeznički kolosijek koji je spajao Vukovar sa prugom Zagreb-Beograd u blizini Tovarnika. Mjesto je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje, okružuju ga poljoprivredno obrađene površine - oranice. Sa drugim mjestima povezano je asfaltiranim cestama lokalnog značaja. Komunalno je opremljeno vodovima električne energije, gradskog vodovoda, te plinske i telefonske mreže. Sa Vukovarom je povezan redovnim autobusnim linijama. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice. Predmetna čestica je pravokutnog oblika, izdužena u pravcu sjever-jug, veličine 81 m² te nepogodna za samostalnu izgradnju. Teren zemljišta je ravan. U naravi predmetno zemljište zauzima postojeći ruševni zidani objekt nekadašnje željezničke stanice koji je većim dijelom na susjednoj k.č. 1937/1, k.o. Čakovci. Prema PPUO Tompojevci nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Bokšić.
  Remarks: --
  GDA: 81  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Čakovci | 1453 | 1937/2  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Čakovci | 1937/2  
  Possession certificate (number): 1143  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 742,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!