Owner and realestate ID:
 • TISAK plus d.o.o. | AGNE-606
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Splitsko-dalmatinska | SPLIT | Dugopoljska ulica

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina nalazi se na području Općine Dugopolje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Smještena je u poslovnoj zoni Podi koja je izgrađena u prostoru što ga omeđuju autocesta A1, državna cesta D1 (dionica Split - Sinj) te mjesto Dugopolje na zapadu. Nekretnina je u sjeverozapadnom dijelu poslovne zone, u okruženju poslovnih građevina skladišne, proizvodne i trgovačke namjene, te nogometnog stadiona, hotela i benzinske postaje. Lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije, vodovoda, kanalizacije i telefona. Parcelama unutar zone omogućen je pristup asfaltiranim prometnicama sa nogostupima i sa izvedenom javnom rasvjetom, dok sabirnice unutar zone sadrže zelene pojase i drvorede. Zona Podi u Dugopolju je smještena oko 1 km istočno od izlaza sa autoceste A1 (izlaz 25 Dugopolje), uz sami je rub mjesta, a cca 10 km sjeverozapadno od Splita. Ima brz i jednostavan pristup državnoj cesti D1 i autocesti A1. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište nepravilnog, približno trapeznog oblika koje se sastoji od jedne katastarske čestice k.č. 5861/338, k.o. Dugopolje površine 3664 m2. Smještena je u uređenoj poslovnoj zoni tako da je omeđena asfaltiranim prometnicama sa uređenim nogostupima i sa javnom rasvjetom. Teren zemljišta nije ograđen, karakterizira ga neravan krš pokriven rijetkom makijom. Ulaz na parcelu moguć je sa sjevera, juga i sa zapada. Na zemljištu nema započete izgradnje, komunalni priključci nisu izvedeni, u ulici su vodovi električne mreže, vodovoda, kanalizacije, plinske i telefonske mreže. Nekretnina se trenutno ne koristi. Prema DPU Dugopolje - Podi nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene/proizvodna i poslovna planske oznake IK. Oznaka parcele je R82-radna zona. Izgrađenost građevinske čestice proizvodno-poslovne namjene iznosi 0,40; a iskorištenost građevinske čestice određena je s koeficijentom iskorištenosti 0,8. Omogućava se izgradnja podrumske etaže građevine. Visina građevine je max 14,0 m.
  GDA: 3664  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SPLITU - Solin | Dugopolje | 5861/338 | 2059 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SPLIT - Solin | Dugopolje | 5861/338  
  Possession certificate (number): 1347  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1058285.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!