Owner and realestate ID:
 • PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. | AGNE-94
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Brodsko-posavska | SLAVONSKI BROD |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je zemljište koje se sastoji od 17 zemljišnoknjižnih čestica ukupne površine 21002 m². Parcele su podijeljene u dva obuhvata nepravilnog oblika koji su međusobno odvojeni. Teren parcela je u blagom padu od sjeveroistoka prema jugozapadu, neograđen, dijelom zatravljen, a dijelom zarastao u nisko i visoko raslinje te se naslanja sa sjeverne strane na prilazni put. Zemljišta se nalaze sjeverno 4,5 km od Garčina i 2 km sjeverozapadno od najbliže izgrađenog područja naselja Novo Topolje. Garčin je naselje u istočnom dijelu Brodsko - posavske županije, udaljen 13,5 km istočno od središta grada Slavonskog Broda. Prema PPUO Garčin nekretnina se nalazi u zoni oznake PŠ-ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.
  GDA: 21.002  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU - Slavonski Brod | Garčin | 200 | 1012/1/A, 1012/1/C, 1012/2/A,1012/2/B, 1012/2/C, 1016/1/B, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SLAVONSKI BROD - Slavonski Brod | Garčin | 1012/1A, 1012/1C, 1012/2A,1012/2B, 1012/2C, 1016/1B, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036/1  
  Possession certificate (number): 921  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 18.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Thank you for contacting us!