Owner and realestate ID:
 • PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. | AGNE-190
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - ostale namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | ĐAKOVO | Lapovci

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je obuhvat sedam katastarskih čestica nepravilnog oblika podijeljeno u dvije cjeline, ukupne površine 15932 m2. Kč. 818 čini zasebnu cjelinu dok se preostale čestice nalaze unutar druge zasebne cjeline. Teren zemljišta je ravan, neograđen, obrastao šumom te se sa južnom stranom naslanja na prilazni put. Nekretnina je udaljena 2,5 km od najbliže izgrađenog dijela naselja Lapovci. Lapovci su naselje u južnom dijelu Osječko - baranjske županije, udaljeni 19 km sjeveroistočno od grada Slavonskog Broda i 16 km jugozapadno od Đakova. Prema Prostornom planu uređenja općine Garčin nekretnina se nalazi u zoni izvan naselja označeno PŠ-ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.
  GDA: 15392  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU - Đakovo | Lapovci | 818, 827/1, 827/2, 827/3, 824, 825, 826 | 280, 281 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Đakovo | Lapovci | 818, 827/1, 827/2, 827/3, 824, 825, 826  
  Possession certificate (number): 416  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 14338,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!