Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-997
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice pravokutnog oblika, izduženog približno u pravcu sjeveroistok-jugozapad i površine 5287 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi je livada koju u zapadnom dijelu presjeca u zemlji utabani poljski put. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnoj čestici nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcela je od naselja udaljena oko 450 m prema sjeveroistoku. Smještena je u okruženju livada i poljoprivredno obrađenih površina. Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (1000 m²), dijelom u zoni planske oznake PŠ - ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (4287 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Na području oznake PŠ osim poljoprivredne proizvodnje mogu se odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti.
  Remarks:
  GDA: 5.287  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 771B | 1683/4 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 1752  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 20.730,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!