Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-995
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Smještene su u okruženju livada, poljoprivredno obrađenih površina i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugu omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat četri konsolidirane čestice nepravilnog, pretežno izduženog oblika ukupne površine 5835 m2. Teren zemljišta je najvećim dijelom ravan, a djelomično je u blagom padu. Parcele su neograđene, pojedine sa pristupom poljskim putevima, pojedine bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi su livade, dijelom zarasle u gusto visoko raslinje. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Prema PPUG Vrbovec čestice predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3. Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti.
  Remarks:
  GDA: 5.827  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 678 | 1664/11, 1670/3,1670/5, 1670/6  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug; Poljana | 1771, 1772, 1745, 1773  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 66.275,02  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!