Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-991
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | Poljana

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat tri nekonsolidirane čestice nepravilnog oblika, izdužene približno u pravcu sjever-jug i ukupne površine 4046 m². Teren zemljišta je neograđen, pretežno ravan, dijelom obrastao u gustu vegetaciju, bez pristupa na javnu prometnu površinu. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Od samog naselja je udaljena oko 500 m prema jugoistoku te je u okruženju neobrađenih livada i pošumljenog terena. Prema PPUG Vrbovec čestice predmetne nekretnine se dijelom nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (3586 m2), dijelom u zoni planske oznake Š1 - šuma gospodarske namjene (153 m2) i dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (307 m2). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje oznake Š1 namjenjeno je prvenstveno za gospodarstvo u smislu eksploatacije drva za proizvodnju drvnih proizvoda. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks:
  GDA: 4046  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana 1402/2A, 1409/3, 1410/3B | 424- | - | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3960, 3986, 3932  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 11.700,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!