Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1031
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat tri nekonsolidirane čestice nepravilnog, izduženog i približno pravokutnog obika, ukupne površine 6992 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, naslonjen na poljske puteve. U naravi su livade, dijelom zarasle u gusto visoko raslinje. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nalazi se u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene oko 800 - 1200 m i raspoređene su južno od Poljane i istočno od Poljanskog Luga. Smještene su u okruženju livada i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugoistoku omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (4255 m²), dijelom u zoni planske oznake Š1 - šuma gospodarske namjene (694 m²) i dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (2043 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje oznake Š1 namjenjeno je prvenstveno za gospodarstvo u smislu eksploatacije drva za proizvodnju drvnih proizvoda. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks:
  GDA: 6.992  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 5940 | 763/153, 763/296, 763/297 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug | 1564, 1722, 1723  
  Possession certificate (number): 453  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 17.800,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!