Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1026
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat pet nekonsolidiranih čestica nepravilnog oblika ukupne površine 13308 m². Teren zemljišta je ravan i neograđen. Parcele obuhvata su u naravi livade i šumska površina. K.č. 1799, k.o. Poljanski lug se sjeverozapadnom međom naslanja na makadamski poljski put. Ostale parcele nemaju pristup javnoj prometnoj površini. Lokacija nije komunalno opremljena a na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene od oko 100 - 2000 m i raspoređene su sjeveroistočno i jugoistočno od Poljane, te južno od naselja Poljanski Lug. Smještene su u okruženju livada i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugoistoku omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (5598 m²), dijelom u zoni planske oznake PŠ - ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (2505 m²), dijelom u zoni planske oznake Š1 - šuma gospodarske namjene (423 m²) te dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (4782 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Na području oznake PŠ osim poljoprivredne proizvodnje mogu se odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti. Područje oznake Š1 namjenjeno je prvenstveno za gospodarstvo u smislu eksploatacije drva za proizvodnju drvnih proizvoda. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks:
  GDA: 13.308  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 7553 | 763/376, 1473/17, 1473/20, 1480/1A, 1772/7 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug / Poljana | 1799 / 3878, 3801, 3813, 1146  
  Possession certificate (number): 453 / 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 37.150,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!