Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1020
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat sedam nekonsolidiranih čestica nepravilnog oblika, izduženih približno u pravcu sjeveroistok-jugozapad, ukupne površine 15493 m². Teren zemljišta je ravan i neograđen. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Dva su dijela obuhvata sjeverni i južni. Parcele sjevernog dijela obuhvata nalaze se od izgrađenog dijela naselja na udaljenosti oko 100 - 500 m prema sjeveroistoku. Nemaju pristup javnoj prometnoj površini Parcele južnog dijela su oko 1 km južno od naselja, te su istočnom međom naslonjene na katastarsku česticu puta koji u naravi ne postoji. Smještene su u okruženju livada, poljoprivredno obrađenih površina i šumskog područja. Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (6752 m²), dijelom u zoni planske oznake PŠ - ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (8741 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Na području oznake PŠ osim poljoprivredne proizvodnje mogu se odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti.
  Remarks:
  GDA: 15.493  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 6427 | 763/449, 763/450, 1668/4, 1714/2, 1716/3, 1717/3, 1719/4 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug; Poljana | 1870, 1871; 1544/3, 1513, 1455, 1460, 1431  
  Possession certificate (number): 453; 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 56.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!