Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1016
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat dvije nekonsolidirane čestice nepravilnog, približno pravokutnog oblika izdužene približno u pravcu istok-zapad, ukupne površine 4726 m². Teren zemljišta je ravan i neograđen. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nalazi se u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Sjeverna parcela, k.č. 2353, k.o. Poljana je oko 600 m istočno od izgrađenog dijela naselja i svojom istočnom međom se naslanja na makadamski poljski put. Južna parcela, k.č. 1756, k.o. Poljanski lug je oko 1 km južno od naselja Poljana, a istočno od naselja Poljanski Lug. Pristup joj je omogućen poljskim putem koji je katastarski označen i koji u naravi ne postoji. Smještene su u okruženju livada, poljoprivredno obrađenih površina i šumskog područja. Prema PPUG Vrbovec predmetna nekretnina se nalazi u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla. Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti.
  Remarks:
  GDA: 4.726  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 5810 | 763/328, 1594/1/B | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug; Poljana | 1756; 2353  
  Possession certificate (number): 184; 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 13.080,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!