Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1014
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice nepravilnog oblika, izduženog približno u pravcu sjeverozapad-jugoistok i površine 3280 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, bez pristupa na javnu prometnu površinu. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 5,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcela je od samog naselja udaljene oko 950 m prema jugoistoku. Smještena je u okruženju livada i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugu omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec predmetna nekretnina se nalazi u zoni planske oznake V - vodene površine. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks:
  GDA: 3.280  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 5423 | 1476/4-B | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3836  
  Possession certificate (number): 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 6.100,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!