Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1008
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | Poljana

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat dvije nekonsolidirane čestice nepravilnog oblika ukupne površine 4776 m². Teren zemljišta je najvećim dijelom ravan, a djelomično je u blagom padu. Parcele su neograđene, k.č. 3094 sa pristupom poljskom putu na istočnoj međi, k.č. 4057 bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi su livade, dijelom zarasle u gusto visoko raslinje. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene oko 400 - 1000 m i raspoređene su istočno i jugoistočno od njegovog izgrađenog dijela. Smještene su u okruženju livada i šumskog područja. Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (1874 m²) i dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (2902 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks:
  GDA: 4776  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 1292/4, 1466/7 | 4604 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3094, 4057  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 11.175,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!