Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1005
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | Poljana

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice nepravilnog oblika površine 2626 m². Teren zemljišta je u blagom padu prema sjeverozapadu, neograđen, bez pristupa na javnu prometnu površinu. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnoj čestici nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcela je u južnom dijelu naselja, udaljena oko 250 od njegovog izgrađenog dijela. Smještena je u okruženju livada i poljoprivredno obrađenih površina. Prema PPUG Vrbovec čestica se nalazi u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla. Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti.
  Remarks:
  GDA: 2626  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 1319/8 | 3066 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3315  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 7.500,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -




  Thank you for contacting us!