Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1000
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | Poljana

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice nepravilnog, približno pravokutnog oblika izduženog u smjeru sjeverozapad-jugoistok i površine 2676 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi je livada koju u sjevernom dijelu presjeca utabani poljski put. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcela je od naselja udaljena oko 800 m prema jugoistoku. Smještena je u okruženju livada, poljoprivredno obrađenih površina i šumskog područja. Prema PPUG Vrbovec dio čestice se nalazi u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (1338 m²) i dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (1338 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  GDA: 2676  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 1457 | 1682 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3894  
  Possession certificate (number): 1015  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 6450.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!