Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-1299
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za obiteljsko stanovanje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Kolodvorska ulica 17, Otok

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u središnjem dijelu Vukovarsko-srijemske županije, na području Otoka. Smještena je u zapadnom dijelu mjesta, jugoistočno od željezničkog kolodvora, na križanju Kolodvorske sa Ulicom Zrinskih i Frankopana. Pristupne prometnice su asfaltirane, imaju izvedenu javnu rasvjetu, a lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije, gradskog vodovoda, plina i telefonske mreže. Otok je mjesto koje se nalazi 16 km južno od Vinkovaca a ima oko 5500 stanovnika. Sa gradovima u okružju povezan je asfaltiranim prometnicama lokalnog značaja i željezničkom prugom. Sadrži glavne javne i društvene sadržaje, a za dodatne usluge stanovništvo je orijentirano na Vinkovce. Lokaciju karakterizira ravničarski kraj, a lokaciju okružuju poljoprivredne površine obrađene kao oranice omeđene šumama. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište u izgrađenom građevinskom području naselja za koji je 2015. plan nižeg reda stavljen van snage. Čini ga jedna katastarska čestica nepravilnog, približno trapeznog oblika. Teren parcele je ravan, ograđen objektima na susjednim parcelama i drvenom ogradom prema pristupnim ulicama. Parcela se svojom zapadnom i južnom međom naslanja na asfaltirane pristupne prometnice. Zemljište je zatravljeno i uređeno kao javno dječije igralište. Na parceli nema izvedenih objekata.
  Remarks:
  GDA: 1159  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Otok | 2202/1 | 3099 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Otok | 2202/1  
  Possession certificate (number): 2725  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: -
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Podaci nedostupni

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 75.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!