Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-998
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | -

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat tri nekonsolidirane čestice nepravilnog oblika ukupne površine 19774 m². Teren zemljišta je pretežno ravan, parcele su neograđene, bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi su livade, dijelom zarasle u gusto raslinje, sjeveroistočnom međom k.č. 1917, k.o. Poljanski lug pruža se potok. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 5,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene oko 900 - 1200 m i raspoređene su južno i jugoistočno od njegovog izgrađenog dijela. Smještene su u okruženju livada i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugu omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (4481 m²), dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (15293 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks: --
  GDA: 19.774  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 1036 | 763/499, 1464/2/F, 1580/503 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljanski Lug | 1917; 4037/6, 4065  
  Possession certificate (number): 453, 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 41.400,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!