Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-625
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | OSIJEK | Šodolovci

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini obuhvat dvije katastarske čestice nepravilnog oblika i ukupne površine 63304 m². Čestice nisu konsolidirane, rastavlja ih pristupna prometnica koja je asfaltirana (asfaltirane su pristupne prometnice unutar zone, pristup zoni od naselja je makadamski). Teren zemljišta je ravan i neograđen. Nekretnina se ne koristi i zarasla je u gustu vegetaciju. Nalazi se u južnom dijelu Osječko-baranjske županije, 21 km južno od Osijeka, u ruralnom ravničarskom području, na južnom rubu administrativnog područja općine Šodolovci, predio Kneževa dubrava. Nalazi se u neposrednom okruženju ruševina nekadašnje svinjogojske farme, poljoprivredno obrađenih površina i šume. Prema odredbama PPUO Šodolovci - II. IiD - parcele se nalaze unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja - gospodarske zone - neizgrađeni dio. Dozvoljena je gradnja građevina za intenzivan uzgoj životinja, pratećih i pomoćnih građevina, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije, te infrastrukturnih građevina. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,7 (izuzetno za gradnju građevina infrastrukturne namjene je 1,0). Najveća etažna visina građevina je Po+P+1+Pk, a najveća ukupna visina građevina iznosi 15,00 metara (izuzetno može biti i veća ukoliko to zahtjeva tehnološki proces).
  Remarks:
  GDA: 63304  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Osijek | Šodolovci | 611/15, 611/16 | 953 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Osijek | Šodolovci | 611/15, 611/16  
  Possession certificate (number): 1481  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1.333.500,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!