Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-535
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Kralja Zvonimira 206

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi na sjevernom rubu grada Vinkovaca, područje Ervenica. Smještena je izvan grada, u neposrednom okruženju poljoprivredno obrađenih parcela, sjeverno od kompleksa ciglane, a istočno od trafo stanice TS Vinkovci i farme Žankovac. Pristup nekretnini omogućen je makadamskom prometnicom koja se na zapadu veže na Ulicu kralja Zvonimira, glavnu prometnicu u tom dijelu grada i istovremeno državnoj cesti D55 koja od Vinkovaca vodi prema Vukovaru. Predmetna nekretnina je obuhvat tri katastarske čestice, k.č. 4669, 4667/2 i 4672/2 sve k.o. Vinkovci II koje čine zemljište pravilnog pravokutnog oblika ukupne površine 49761 m². Na zemljištu zatečen je opekom zidani objekt koji je u ruševnom stanju, neupotrebljivi kao kostur nove izgradnje i koji kao takav nema građevinsku vrijednost. Sporadično su prisutni tragovi zidova i temelja nekadašnjih građevina. Obuhvat se ne koristi, ne održava i najvećim dijelom je prostor nekontrolirano zasipan šutom te je zarasao u gusto raslinje. Prilazni put je makadamski, ne održava se i omeđen je gustim raslinjem. Prema odredbama Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca - izmjene i dopune parcele se nalaze unutar izdvojenog građevinskog područja naselja Vinkovci-istočni dio - gospodarska zona Gubac. U gospodarskim zonama mogu se graditi sve vrste gospodarskih građevina (osim poljoprivrednih za uzgoj životinja).
  Remarks:
  GDA: 49761  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Vinkovci | 4667/2, 4672/2, 4669 | 8762, 8068 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Vinkovci II | 4667/2, 4672/2, 4669  
  Possession certificate (number): 3380  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1.160.320,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!