Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-529
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | OSIJEK | Čeretinci, Šodolovci

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u južnom dijelu Osječko-baranjske županije, 21 km južno od Osijeka i 17 km istočno od Đakova. Smještena je u ruralnom ravničarskom području, na južnom rubu administrativnog područja općine Šodolovci, predio Kneževa dubrava. U neposrednom je okruženju poljoprivredno obrađenih površina i šume. Pristup joj je omogućen makadamskom prometnicom a najbliža naseljena mjesta su Mrzović 4 km jugozapadno i Markušica 5 km sjeveroistočno od nekretnine. Predmetna nekretnina je obuhvat tri katastarske čestice, k.č. 611/1, 611/17 i 698/2 sve k.o. Šodolovci koje čine razvedeno zemljište nepravilnog oblika ukupne površine 35933 m². Čestice međusobno nemaju dodirne točke, smještene su jedna od druge u radijusu dužine cca 250 m, a povezane su javnim makadamskim i betoniranim putevima. Na predmetnom zemljištu zatečeno je pet zidanih objekata na 611/1 i 611/17 koji su u ruševnom stanju, neupotrebljivi kao kostur nove izgradnje i koji kao takvi nemaju građevinsku vrijednost Na 611/1 je također i betonska konstrukcija otvorenog trenč silosa oštećena utjecajem atmosferilija. Zapadna parcela k.č. 698/2 je u cijelosti zarasla u šumu, a objekt ucrtan u katastarski plan je u cijelosti uklonjen. Predmetni obuhvat se ne koristi, ne održava i najvećim dijelom je zarasao u gusto raslinje. Prilazni putevi se održavaju u osnovama i služe kao prilazi poljoprivrednoj mehanizaciji na obližnje oranice. Prema odredbama PPUO Šodolovci - II. ID parcele se nalaze unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja - gospodarske zone - izgrađeni dio.
  Remarks:
  GDA: 35933  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Osijek | Šodolovci | 611/1, 611/17, 698/2 | 730 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Šodolovci | 611/1, 611/17, 698/2  
  Possession certificate (number): 1483  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 734.324,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!