Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-493
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište približno pravokutnog oblika, izduženo u smjeru zapad-istok, površine 10000 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, većim dijelom obrastao u nisko i visoko raslinje dok je preostali dio izbetoniran i nekad je služio kao betonska pista i pumpa te se sa svojom sjevernom stranom naslanja na prilazni makadamski put. Nekretnina se nalazi južno od naselja Lipovac, udaljena 1,5 km južno od najbliže izgrađenog područja naselja i 1 km od autoceste A3 Zagreb - Lipovac. Lipovac je smješten na krajnjem istoku Hrvatske u istočnom dijelu Vukovarsko - srijemske županije te je udaljen 32 km jugoistočno od Vinkovaca i 2 km zapadno od granice s Republikom Srbijom. Prema PPUO Nijemci nekretnina se nalazi u zoni izvan građevinskog područja naselja planske oznake P4-poljoprivredna zemljišta VI. bonitetne klase privremeno nepogodna tla za obradu.
  GDA: 10000  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Lipovac | 1167 | 1055 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Lipovac | 1167  
  Possession certificate (number): 745  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 40500.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!