Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-466
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Kolodvorska ul. 81, Andrijaševci

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina nalazi se u Andrijaševcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Smještena je na zapadnom rubu sela, zapadno od željezničke stanice, u prostoru koji omeđuju željeznička pruga na istoku i Kolodvorska ulica na sjeveru. Teren je ravničarski, sjeverno i istočno od nekretnine je izgrađeno područje naselja dok su zapadno i južno od nekretnine neizgrađena zemljišta i poljoprivredno obrađene površine - oranice. Pristup nekretnini omogućen je asfaltiranom dvotračnom prometnicom koja vodi preko pruge i kroz selo do glavne prometnice (Ulica Matije Gupca) kroz mjesto te tako daje jednostavan i brz pristup mreži magistralnih prometnica u tom dijelu zemlje. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište nepravilnog oblika, izduženo približno u pravcu sjeveroistok-jugozapad i sastoji se od jedne katastarske čestice površine 30728 m². Teren zemljišta je ravan i neograđen, svojom sjeveroistočnom međom se naslanja na asfaltiranu prilaznu prometnicu. Na zemljištu nema izgrađenih objekata, u ulaznom dijelu je utabani zemljani prostor, uz jugoistočnu među su nepravilni nasipi zemlje dok je stražnji prostor zemljišta zarasao u vegetaciju. U sjeveroistočnom dijelu parcele su sporadično i u dijelovima vidljive temeljne ploče nekadašnjih objekata. Nekretnina se ne koristi. Parcela je unutar obuhvata III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci u zoni gospodarske namjene - izgrađeni dio građevinskog područja. Nalazi se unutar područja za koji je propisana izrada UPU-a. Do izrade UPU-a naselja Andrijaševci način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno odredbama PPU.
  Remarks:
  GDA: 30728  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Andrijaševci | 34/1 | 1428 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Andrijaševci | 34/1  
  Possession certificate (number): 1020  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 611.800,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!