Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1535
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | -

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat sedam nekonsolidiranih čestica nepravilnog, pretežno izduženog oblika ukupne površine 18544 m². Teren zemljišta je najvećim dijelom ravan, a djelomično je u blagom padu. Parcele su neograđene, pojedine sa pristupom poljskim putevima, pojedine bez pristupa na javnu prometnu površinu. U naravi su livade, dijelom zarasle u gusto visoko raslinje. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene oko 400 - 800 m i raspoređene su istočno, jugoistočno i istočno od njegovog izgrađenog dijela. Smještene su u okruženju livada, poljoprivredno obrađenih površina i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugu omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla (1770 m²), dijelom u zoni planske oznake PŠ - ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (2219 m²) i dijelom u zoni planske oznake V - vodene površine (14555 m²). Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Na području oznake PŠ osim poljoprivredne proizvodnje mogu se odvijati sve ostale aktivnosti sukladne planskoj namjeni prostora. Površine koje nisu namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se pošumiti. Područje planske oznake V predviđeno je za akumulaciju.
  Remarks: --
  GDA: 18.544  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 678 | 1409/1B/2, 1464/2C,1580/481, 1580/482, 1580/483, 1580/558/2, 1668/1/A, 1671/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3990/2, 4037/3, 4087, 4088, 4089, 2546,1550, 1846  
  Possession certificate (number): 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 41.400,04  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!