Owner and realestate ID:
 • PIK VRBOVEC plus d.o.o. | AGNE-1437
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VRBOVEC | -

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu Zagrebačke županije, na području grada Vrbovca. Smještena je pokraj prigradskog naselja Poljana, oko 4,5 km južno od grada i izvan prstena gradske obilaznice. Parcele su od naselja udaljene oko 500 - 1400 m i raspoređene su južno od njegovog izgrađenog dijela. Smještene su u okruženju livada i šumskog područja, u prostoru kojeg na jugu omeđuje područje Varoškog luga (šumovito područje uz tok Glogovnice zaštićeno od 1982. godine). Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat dvije nekonsolidirane čestice nepravilnog, izduženog oblika ukupne površine 10682 m2. Teren zemljišta je ravan, parcele su neograđene, k.č 3766, k.o. Poljana naslonjena je na pristupni poljske put. U naravi su livade i pošumljene površine. Lokacija nije komunalno opremljena i na predmetnom obuhvatu nema izvedenih priključaka. Prema PPUG Vrbovec dio čestica predmetne nekretnine se nalaze u zoni poljoprivredne površine planske oznake P3 - ostala obradiva tla i to u površini od 9682 m2 i dijelom u zoni planske oznake Š1 - šuma gospodarske namjene u površini od 1000 m2. Na području oznake P3 moguća je izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, te uzgoja ribe i životinja (farma) u ovisnosti o veličini posjeda čiju minimalnu površinu definiraju vrsta i intenzitet poljoprivredne djelatnosti. Područje oznake Š1 namjenjeno je prvenstveno za gospodarstvo u smislu eksploatacije drva za proizvodnju drvnih proizvoda.
  Remarks: --
  GDA: 10.682  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Vrbovec | Poljana | 5933 | 1415/1, 1443/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Vrbovec | Poljana | 3766, 3786  
  Possession certificate (number): 1204  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Nije iskorišteno
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 32.209,05  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!