Owner and realestate ID:
 • PIK-VINKOVCI plus d.o.o. | AGNE-1097
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Vukovarsko-srijemska | VINKOVCI | Vuka Stefanovića Karadžića bb, Karadžićevo

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u naselju Karadžićevo koje je smješteno u zapadnom dijelu Vukovarko - srijemske županije te je udaljeno 10 km sjevrozapadno od središta Vinkovaca. Smještena je istočno uz Ulicu Vuka Stefanovića Karadžića u okruženju obiteljskih kuća i poljoprivrednog zemljišta. Javni sadržaji nalaze se u naselju Jarmina i Markušica dok se društveni sadržaji nalaze u naselju. Pristup je moguć dvotračnom dvosmjernom asfaltiranom prometnicom. U naravi je zemljište ukupne površine od 2942 m² koje se sastoji od jedne katastarske čestice pravokutnog oblika, izduženo u smjeru zapad-istok. Teren zemljišta je ravan, ograđen prema ulici, neodržavan, manjim dijelom izbetoniran dok je većim dijelom zarastao u travu i nisko raslinje te se sa svojom zapadnom stranom naslanja na prilaznu asfaltiranu prometnicu. Objekti na parceli su uklonjeni. Prema PPUO Markušica zemljiište je dijelom od oko 1000 m² u zoni izvan naselja namjene: osobito vrijedno obradivo tlo - (P1) a većim dijelom od oko 1942 m² u u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.
  GDA: 2942  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA - Vinkovci | Karadžićevo | 617 | 157 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vinkovci | Karadžićevo | 617  
  Possession certificate (number): 256  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 44346.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!