Owner and realestate ID:
 • MLADINA plus d.o.o. | AGNE-1279
 • Type of real estate: Land
  General use:
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | JASTREBARSKO | -

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina nalazi se na području grada Jastrebarskog sjeverno od grada na području naselja Donja Reka, a zapadno uz Ulicu bana J. Jelačića, cestu koja vodi prema Donjoj Reki, neposredno južno od vinarije i južno od proizvodnog kompleksa tvrtke Palma d.d. Lokacija je pretežno izgrađena obiteljskim kućama. Jastrebarsko je sa gradovima u okruženju povezan cestovno (državna cesta D1, autocesta A1) i željeznicom. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini obuhvat četiri katastarske čestice izdužen u pravcu sjever-jug, omeđen vodotokom potoka na zapadu te asfaltiranom pristupnom prometnicom na istoku. Ukupne je površine 15292 m². Teren zemljišta je ravan, ograđen pletenom žicom na betonskim stupovima, zasađen nasadom voćki. Na predmetnom zemljištu nema započete izgradnje niti izvedenih komunalnih priključaka. Prema GUP-u grada Jastrebarsko nekretnina se nalazi najvećim dijelom u zoni gospodarske namjene K1-poslovna a cca 2500 m² je u području planske oznake V1- vode i vodna dobra potok Reka. Građevine mogu biti najveće etažne visine prizemlje i 4 kata (P+4), s tim da visina do ruba gornje plohe krovnog vijenca ne može biti veća od 16,5 m. Potkrovlje se može urediti kao poslovno osim kod građevina koje imaju 4 kata. Može se graditi podrum i suteren. Najveći koeficijent izgrađenosti je 0,4. GUP-om je propisana obveza donošenja UPU-a Donja Reka koji još nije donesen.
  Remarks: --
  GDA: 15.292  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - Jastrebarsko | Plešivička Reka | 3189 | 2117/3, 2117/5, 2117/6, 2117/7 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Jastrebarsko | Plešivička Reka | 2117/3, 2117/5, 2117/6, 2117/7  
  Possession certificate (number): 2127  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 2.318.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  default

  Thank you for contacting us!