Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-922
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - kombinirane namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | ZAPREŠIĆ | Industrijska ulica bb, Šibice

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u zapadnom dijelu grada Zaprešića, naselje Šibice u sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije udaljen 13 km od zapadno središta Zagreba i 9 km istočno od granice s Republikom Slovenijom. Nekretnina je smještena zapadno uz Industrijsku ulicu i sjeverno uz Zagrebačku cestu u okruženju obiteljskih kuća, trgovačkog centra i industrijskog kompleksa. Pristup je moguć dvotračnom dvosmjernom asfaltiranom prometnicom i javnim gradskim prijevozom - autobusom. Predmetna nekretnina je zemljište različite namjene koje se sastoji od jedne katastarske čestice nepravilnog oblika, izdužene u smjeru zapad-istok, površine 193338 m² od toga u vlasništvu 1340 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, većim djelom se obrađuje u poljoprivredne svrhe dok je manjim dijelom asfaltiran i koristi se kao dio kružnog raskrižja (rotor) i gospodarskog ulaza za trgovački centar. Prema PPUG Zaprešić nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene, ostala obradiva tla (P3).
  Remarks:
  GDA: 1340  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - Zaprešić | Brdovec | 1029/1 | 6534 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Zaprešić | Brdovec | 1029/1  
  Possession certificate (number): 6153  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 30.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!