Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-865
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Grad Zagreb | SESVETE |

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u krajnjem istočnom dijelu grada Zagreba, naselje Glavničica, udaljena 300 m južno od najbliže izgrađenog područja naselja. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od pet katastarskih čestica podijeljenih u tri odvojene cjeline, trapeznog oblika, izdužene u smjeru sjever-jug ukupne površine 25643 m². Prvu cjelinu čini kč. 4217 površine 6596 m², drugu cjelinu čini kč. 4224 površine 7880 m² dok treću cjelinu čine kč. 4228, 4229/1 i 4229/2 površine 11167 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, zatravljen te se sa svojom sjevrnom stranom naslanja na prilazni poljski put, a južnom na potok. Prema Prostornom planu Grada Zagreba nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, ostalo obradivo tlo i u zoni ostalo poljoprivredno tlo.
  GDA: 25643  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Sesvete Šašinovec | 4217, 4224, 4228, 4229/1, 4229/2 | 4050, 4067, 4105, 4047- | - | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number GU GRADA ZAGREBA - GU Grada Zagreba | Šašinovec | 4217, 4224, 4228, 4229/1, 4229/2  
  Possession certificate (number): 3786  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 211500.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!