Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-826
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | JASTREBARSKO |

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi zapadno od naselja Domagović smještenog u jugozapadnom dijelu Zagrebačke županije na udaljenosti 5 km južno od središta Jastrebarskog. Nekretnina je u okruženju poljoprivredno obrađenog te šumskog zemljišta, u području koje okružuju naselja Domagović, Izimje i Čeglje, na udaljenosti 1 km od najbližeg izgrađenog područja naselja. Lokacija nije komunalno opremljena, pristup joj je omogućen poljskim putevima. Administrativno naselje Domagović je na području grada Jastrebarskog. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište nepravilnog oblika, izduženo u smjeru zapad-istok. Sastoji se od jedne katastarske čestice površine 6336 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom zapadnom međom naslonjen na prilazni poljski put. Zemljište je obrađeno i koristi se kao oranica. Prema PPUG Jastrebarsko nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni ostalo obradivo tlo P3. Preko yemljišta prolazi 35 kV dalekovod.
  Remarks:
  GDA: 6336  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU - Jastrebarsko | Domagović | 740 | 310 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Jastrebarsko | Domagović | 740  
  Possession certificate (number): 452  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 21.750,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!