Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-320
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za obiteljsko stanovanje
  Location: Hrvatska | Grad Zagreb | ZAGREB | Voćarska ulica

  Basic information:

  Real estate description: Čestica površine 3255 m2 (prema katastarskom operatu) koja se nalazi u području GUP-a grada Zagreba većim dijelom u zoni stambene namjene (S), Urbano pravilo Zaštita, uređenje i dogradnja osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja oznake 1.3., čime se propisuje da je najmanja površina građevne čestice 700 m2, najmanja širina građevne čestice uz ulicu 20 m, najveća izgrađenost 25%, najveći GBP 500 m2, uz najveći ki 0,7. Čestica ima pravo služnosti preko susjedne čestice. Mali dio čestice je u zoni javne zelene površine-javni park Z1, urbano pravilo Uređenje javnih zelenih površina (2.11.). U tijeku je usklađenje površine u zemljišnoj knjizi prema površini provedenoj u katastru nekretnina.
  GDA: 3.255  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU - Zagreb | Grad Zagreb | 5156 | 2500/3 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number GU GRADA ZAGREBA - GU Grada Zagreba | Centar | 5668  
  Possession certificate (number): 1392  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 4.012.500,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Thank you for contacting us!