Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-295
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | VELIKA GORICA | Andrije Kačića Miošića - Kolodvorska

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna je nekretnina čestica u Velikoj gorici nasuprot Super konzuma površine 1995 m². Nalazi se unutar Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica u zoni mješovite namjene M, u urbanoj zoni 3.2. Nova regulacija prostora visoke izgradnje i unutar površine urbaniteta. Koeficijent izgrađenosti nadzemnog dijela kign je 0,2-0,4 ovisno o namjeni i načinu gradnje, a maksimalna dozvoljena katnost P2Pk-P4Pk. Uknjižba stvarne služnosti Rješenje o izvlaštenju od 09.02.2009.-te, Elaborat nepotpunog izvlaštenja od 10.2007. u površini izvlaštenja od 13 m² za Hrvatske autoceste d.o.o.
  GDA: 1995  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI - Velika Gorica | Kurilovec | 596/16 | 2323 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Velika Gorica | Kurilovec | 596/16  
  Possession certificate (number): 2021  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: Uknjižba stvarne služnosti Rješenje o izvlaštenju od 09.02.2009.-te, Elaborat nepotpunog izvlaštenja od 10.2007. u površini izvlaštenja od 13 m² za Hrvatske autoceste d.o.o.

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1200000.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!