Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-1200
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | | VUKOVAR | Petri Skela

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u istočnom dijelu grada Vukovara, naselje Mitnica. Smještena je sjeverno uz Ulicu bana Josipa Jelačića, glavnu prometnicu kroz istočni dio grada koja je istovremeno dio državne ceste D2. Lokacija je u potpunosti komunalno opremljena, na zemljištu nema izvedenih priključaka. Pristupna prometnica je asfaltirana, sa izvedenim nogostupom, drvoredom i javnom rasvjetom. U neposrednoj blizini nekretnine su trgovački objekt supermarketa i benzinska postaja. Lokacija je pretežno izgrađena obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje. Nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini obuhvat dvije konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 10.000 m2. Obuhvat je približno pravokutnog oblika, izduženog u pravcu jugoistok-sjeverozapad. Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom jugozapadnom međom naslonjen na asfaltiranu pristupnu prometnicu. Na zemljištu nema započete izgradnje niti izvedenih komunalnih priključaka. U naravi nekretnina je poljoprivredno obrađena površina, oranica. Sjeverozapadni rub parcele je cijelom dužinom unutar trase buduće gradske prometnice. Prema GUP-u grada Vukovara nalazi se u zoni mješovite namjene M i rubno unutar površine infrastrukturnih sustava – IS, oblik korištenja 3A - nova gradnja te uređenje i dogradnja prostora pretežno stambene i kompatibilne namjene.
  Remarks:
  GDA: 10000  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VUKOVARU - Vukovar | Vukovar | 4078/1, 4078/3, | 11781, dio 9390 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number VUKOVAR - Vukovar | Vukovar | 4078/1, 4078/3  
  Possession certificate (number): 10048, 8166  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Da
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 2.085.726,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!