Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-1082
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Grad Zagreb | SESVETE |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od dvije međusobno odvojene katastarske čestice, ukupne površine 21275 m2 od toga u vlasništvu 17380 m2. Prvu cjelinu čini kč. 4379/2 približno pravokutnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad-jugoistok, površine 7449 m2. Drugu cjelinu čini kč. 4387 nepravilnog oblika, izdužena u smjeru sjever-jug, površine 13826 m2 od toga u vlasništvu 9931 m2. Teren zemljišta je ravan, neograđen, zatravljen te se svojom zapadnom i sjevernom stranom naslanja na prilazni poljski put. Nekretnina se nalazi u krajnjem istočnom dijelu grada Zagreba, naselje Glavničica, udaljena 700 m jugoistočno od najbliže izgrađenog područja naselja. Prema Prostornom planu Grada Zagreba nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, ostalo obradivo tlo.
  Remarks:
  GDA: 17380  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U SESVETAMA - Sesvete | Šašinovec | 4379/2, 4387 | 1953, 748 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number GU GRADA ZAGREBA - GU Grada Zagreba | Šašinovec | 4379/2, 4387  
  Possession certificate (number): 3786, 2605  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 143.250,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!