Owner and realestate ID:
 • KONZUM plus d.o.o. | AGNE-1055
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za obiteljsko stanovanje
  Location: Hrvatska | Krapinsko-zagorska | DONJA STUBICA | Banšćica 33B

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u istočnom dijelu naselja Banšćica koja je smještena u južnom dijelu Krapinsko - zagorske županije podno Medvednice i udaljena je 9 km istočno od središta Zaboka. Smještena je južno uz državnu cestu D307 u okruženju okruženju obiteljskih kuća, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Pristup je moguć dvotračnom dvosmjernom asfaltiranom prometnicom. U naravi nekretnina je građevinsko zemljište površine 1187 m² nepravilnog oblika, izduženo u smjeru sjever-jug. Teren zemljišta je u padu od sjevera prema jugu, neograđen, zarastao u nisko i visoko raslinje te se naslanja na prilaznu asfaltiranu prometnicu D307. Na zemljištu se nalazi objekt u ruševnom stanju za koji nema dozvola za gradnju. Prema PPUO Gornja Stubica nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja mješovite namjene. Građevinom mješovite namjene smatra se građevina koja sadržava jednu ili više samostalnih stambenih i poslovnih jedinica, u građevnoj (bruto) površini građevine, jedna od namjena (stambena ili poslovna namjena) je pretežita namjena, što znači da ta namjena čini više od 50% (bruto) površine.
  Remarks:
  GDA: 1.187  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U ZLATARU - Donja Stubica | Dubovec | 1278 | 351/2 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number KRAPINA - Donja Stubica | Dubovec | 351/2  
  Possession certificate (number): 709  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 71.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Thank you for contacting us!