Owner and realestate ID:
 • JAMNICA plus d.o.o. | AGNE-40
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Istarska | VODNJAN | Ulica Antonia Smareglia bb

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u sjevernom dijelu Vodnjana, udaljena 900 m od središta grada, unutar gospodarske zone Vodnjan - sjever. Vodnjan je grad u južnom dijelu Istre, udaljen 10 km sjeverno od Pule i 5 km istočno od obale mora. Nekretnina je smještena sjevero uz Ulicu Antonia Smareglia unutar gospodarske zone u okruženju industrijskih kompleksa i poljoprivrednog zemljišta. Javni i društveni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. Pristup je moguć jednotračnom dvosmjernom asfaltiranom prometnicom. Predmetna nekretnina je zemljište koje se sastoji od dvije međusobno povezane katastarske čestice nepravilnog oblika površine 13894 m², izduženo u pravcu sjever-jug. Teren zemljišta je ravan, neograđen, zatravljen i manjim dijelom obrastao niskim raslinjem te se svojom zapadnom stranom naslanja na pristupnu prometnicu. Nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene planske oznake I2/1-proizvodna namjena pretežito zanatska. Prema UPU GP gospodarske namjene Vodnjan Sjever nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene planske oznake I2/1-proizvodna namjena pretežito zanatska.
  Remarks:
  GDA: 13894  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U PULI - Pula | Vodnjan | 3480/1, 3481/1 | 8126, 7817 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number PULA - Pula | Vodnjan | 3480/1, 3481/1  
  Possession certificate (number): 6209  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 2.037.446,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!