Owner and realestate ID:
 • JAMNICA plus d.o.o. | AGNE-344
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište
  Location: Hrvatska | Sisačko-moslavačka | KUTINA |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini jedna katastarska čestica, k.č. 2650, k.o. Ruškovica, površine 21249 m². Zemljište je nepravilnog oblika, izduženo u pravcu istok-zapad, svojom sjevernom međom naslonjeno uz makadamsku prilaznu prometnicu. Teren zemljišta je pretežno ravan i neograđen je. Na zemljištu nema izgrađenih objekata. Smješteno je u sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije, na području Velike Ludine, neposredno sjeverno od sela Ruškovica, u bregovitom području pretežno pokrivenom šumom. Prema PPUO Velika Ludina nekretnina se nalazi u građevinskom području izdvojene namjene izvan naselja, u zoni gospodarske namjene - neizgrađeni, uređeni dio, planske oznake I. U takvoj zoni mogu se graditi proizvodne: industrijske, zanatske, skladišne; poslovne: uredske, trgovačke, uslužne; građevine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; te druge građevine namijenjene gospodarskim djelatnostima
  Remarks:
  GDA: 21249  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U KUTINI - Kutina | Ruškovica | 2650 | 852 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number SISAK - Kutina | Ruškovica | 2650  
  Possession certificate (number): 800  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 143.250,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!