Owner and realestate ID:
 • JAMNICA plus d.o.o. | AGNE-336
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - kombinirane namjene
  Location: Hrvatska | Bjelovarsko-bilogorska | ČAZMA | Pavličani 92

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina nalazi se na jugozapadnom rubu Bjelovarsko-bilogorske županije, na admistrativnom području grada Čazme. Smještena je u selu Pavličani, oko 15 km istočno od Ivanić Grada i 6,5 km južno od Čazme. Nekretnina je na južnom rubu sela, neposredno sjeverno od vodozaštitnog područja vodocrpilišta Vrtlinska. Do njezinog sjevernog ruba vodi asfaltirana dvosmjerna prometnica koja je uz predmetnu nekretninu i dalje prema jugu makadamska, a lokacija je opremljena vodovima električne energije, vodovoda i telefonske mreže. Kraj je brežuljkast, dijelom poljoprivredno obrađen, dijelom pokriven šumom, karakteriziraju ga razvedena sela sa malim brojem stanovnika, izgrađena pretežno obiteljskim kućama individualnog tipa izgradnje sa pratećim gospodarskim zgradama u dvorištu. Predmetna nekretnina je zemljište kojeg čini obuhvat 9 katastarskih čestica ukupne površine 32619 m2. Nepravilnog je oblika, izduženo približno u pravcu istok-zapad, te fizički podijeljeno potokom na dvije cjeline - istočnu i zapadnu. Istočni prostor predmetne nekretnine je građevinsko zemljište prema prostornom planu gospodarske namjene. Teren je ravan, istočnim rubom naslonjen na makadamsku prometnicu i neograđen. Ozelenjen je travom sa pojedinim nasadima visokog raslinja u istočnom dijelu. U sjeveroistočnom kutu građevinskog dijela zemljišta nalazi se drvena kuća u ruševnom stanju (upisana u zemljišne knjige i ucrtana u katastar). Zapadni dio nekretnine je prema prostornom planu poljoprivredna površina. Teren je ravan, neograđen, u naravi livada približno pravokutnog oblika omeđena potokom na istoku i makadamskom prometnicom na zapadu. Prema PPUG Čazma nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene planske oznake IP-punionica vode i u zoni ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.
  Remarks: --
  GDA: 32.619  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U BJELOVARU - Čazma | Vrtlinska | 90 | 232/2, 233, 438/1, 438/2, 439/1, 439/3, 439/5, 440/2, 441/7 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number BJELOVAR - Čazma | Vrtlinska | 232/2, 233, 438/1, 438/2, 439/1, 439/3, 439/5, 440/2, 441/7  
  Possession certificate (number): 378  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 652.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit
  Thank you for contacting us!