Owner and realestate ID:
 • FORTENOVA GRUPA d.d. | AGNE-795
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - kombinirane namjene
  Location: Hrvatska | Zadarska | NIN | Put Venere Anzotike 30, 32, 34

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u Ninu, gradu na obali Jadranskog mora smještenom u Zadarskoj županiji na udaljenosti oko 12 km sjeverozapadno od Zadra. Smještena je na zapadnom rubu grada, uz morsku obalu, locirana na morskom ulazu u Ninsku lagunu u okruženju autokampova i neizgrađenih površina. Pristup joj je omogućen asfaltiranom dvotračnom prometnicom. Morska obala uz nekretninu je u najvećem dijelu pješčana plaža. Od lokacije do povijesne gradske jezgre izvedena je uređena šetnica sa javnom rasvjetom i pristaništem za male brodice. Kopnena udaljenost od nekretnine do ulaza u gradsko središte je 650 m. U naravi nekretnina je 26/100 dio zemljišta kombinirane namjene, a koje se sastoji od jedne katastarske čestice ukupne površine 40639 m². Zemljište je nepravilnog oblika, neravnog krškog terena prekrivenog dijelom borovom šumom, a dijelom makijom. Pristup mu je omogućen sa juga asfaltiranom prometnicom koja se nastavlja na nekretnini i vodi do tri objekta i platoa na sjeveru koji se koristi kao parkiralište. Objekti su smješteni u istočnom dijelu parcele, armiranobetonske su konstrukcije i datiraju iz 70-ih godina proteklog stoljeća. Projektirani su kao turističke smještajne jedinice - depadanse, dva katnosti Pr+1 i jedan prizemni. Ne koriste se, a utjecajem atmosferilija, rasta vegetacije i ljudskom devastacijom su dovedeni do ruševnog i neupotrebljivog stanja. Sjeverni dio parcele se koristi kao parkiralište (travnata i dijelom šljunčana površina) bez posebnog uređenja sa naplatom dnevne naknade za parkiranje tijekom ljetne sezone. Sjeverno uz nekretninu je pješčana plaža krajolikom povezana prema sjeveru sa Kraljičinom plažom i plažom Sabunike. Od ukupne površine cca 20% je u turističkoj zoni a ostatak u zoni rekreacije.
  GDA: 10566  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U ZADRU - Zadar | Nin-Zaton | 509 | 1350 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZADAR - Zadar | Nin-Zaton | 509  
  Possession certificate (number): 1350  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 1462500.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!