Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-722
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Kudeljara 6

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na području općine Darda. Smještena je izvan naselja, u neizgrađenom prostoru zapadno od naselja i od poslovne zone, a istočno od magistralne prometnice E75 (dionica Osijek - Beli Manastir). Lokaciju karakteriziraju neizgrađene parcele povezane makadamskim prometnicama. Nekretnina je građevinsko zemljište romb oblika, površine 4260 m². Sastoji se od jedne katastarske čestice k.č. 2085/39, k.o. Darda. Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom sjeveroistočnom međom naslonjen na makadamsku prilaznu prometnicu. Parcela se ne koristi, nema građevine i u cijelosti je zarasla u gustu vegetaciju. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi većim dijelom u neizgrađenom, ali uređenom dijelu građevinskog područja naselja, i manjim u zoni P1-osobito vrijedno obradivo tlo kroz koji prolazi kooridor željeznice. Planom je propisana obveza donošenja provedbenog plana UPU "zapad I", Darda. Na temelju Ugovora o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja građevine od 07.09.2009. uknjižuje se na kč.br.2085/39 pravo služnosti izgradnje i održavanja građevine TS 10(20)/0,4 kV Darda 20, priključni kabel KB 10(20) kV za TS10(20)/04,4 kV Darda 20 i kabelski niskonaponski KB NN rasplet iz TS 10(20)/0,4 kV Darda 20, za korist: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, OIB: 28921978587, ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 37
  GDA: 4260  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Darda | 2085/39 | 3303 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Darda | 2085/39  
  Possession certificate (number): 1437  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: Na temelju Ugovora o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja građevine od 07.09.2009. uknjižuje se na kč.br.2085/39 pravo služnosti izgradnje i održavanja građevine TS 10(20)/0,4 kV Darda 20, priključni kabel KB 10(20) kV za TS10(20)/04,4 kV Darda 20 i kabelski niskonaponski KB NN rasplet iz TS 10(20)/0,4 kV Darda 20, za korist: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, OIB: 28921978587, ZAGREB, UL. GRADA VUKOVARA 37

  Energy certificate:

  Energy certificate:NOT APPLICABLE

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 38250.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!