Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-708
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - ostale namjene
  Location: Hrvatska | Zagrebačka | IVANIĆ GRAD | 65. Bataljuna ZNG bb

  Basic information:

  Real estate description: Nekretnina se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Ivanić Grada uy Superkonzum. U naravi je građevinsko zemljište koje se sastoji od četiri katastarske čestice podijeljeno u dvije cjeline ukupne površine 13873 m². Prva cjelina sastoji se od jedne kč. 266/2 nepravilnog oblika, izdužene u smjeru sjever-jug, površine 2956 m². Drugu cjelinu čine preostale tri međusobno povezane katastarske čestice, izdužene u smjeru sjever-jug, površine 10917 m². Teren zemljišta je ravan, neograđen i ozelenjen te se svojom sjevernom stranom naslanja na prilaznu dvotračnu asfaltiranu prometnicu. Prema UPU za područja Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški nekretnina se nalazi u zoni gospodarske namjene gdje je moguća gradnja proizvodnih građevina I1-pretežito industrijske i I2-pretežito zanatske. moguća je i poslovna namjena K1-pretežito uslužna, K2-pretežito trgovačka i K3-komunalno servisna. Opterečena je pravom služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda na čest 264/2, u korist: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O, OIB:54189804734, ULICA GRADA VUKOVARA 72V, 10000 ZAGREB
  GDA: 13873  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI - Ivanić Grad | Šarampov | 264/2, 266/2, 267, 268 | 434, 480 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number ZAGREB - Ivanić Grad | Šarampov | 264/2, 266/2, 267, 268  
  Possession certificate (number): 454  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: No
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: Pravo služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodnogosp0darskog sustava odvodnje otpadnih voda na čest 264/2 u korist: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O, OIB:54189804734, ULICA GRADA VUKOVARA 72V, 10000 ZAGREB.

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 305250.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!