Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-684
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - parkovi
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Žrtava Domovinskog rata bb

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na području grada Belog Manastira u sjeverozapadnom dijelu grada, naselje Šećerana u zapadnom dijelu naselja, južno od tvorničkog kompleksa nekadašnje tvornice šećera, a zapadno uz Ulicu žrtava Domovinskog rata. Naselje je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama, a u neposrednoj blizini nekretnine su osnovna škola i područni dječiji vrtić. Južno od nekretnine je nogometni stadion, dok je na sjevernom rubu naselja izletište sa jezerom. Pristup nekretnini je omogućen asfaltiranom prometnicom sa izvedenim nogostupom, biciklističkom stazom i javnom rasvjetom. Predmetna nekretnina je zemljište nepravilnog oblika, izduženo približno u pravcu sjeveroistok-jugozapad, površine 36770 m². Sastoji se od jedne katastarske čestice, k.č. 2187, k.o. Beli Manastir. Teren zemljišta je ravan i neograđen, u sjevernom dijelu se istočnom međom naslanja na asfaltiranu gradsku prometnicu uz koju se pruža biciklistička staza. Zemljište se po uređenju može podijeliti na tri dijela. Sjeverni dio je parkovno uređena površina. Ozelenjen je travom sa pojedinim nasadima bjelogoričnog drveća, ima izvedene popločane pješačke staze koje u jednom dijelu tvore prostor dječijeg igrališta i spomenika. Na istočnom rubu tog dijela parcele nalazi se zidani ugostiteljski objekt (slastičarnica) koji nije zabilježen u zemljišnim knjigama. Središnji dio parcele zauzima neuređena površina zarasla u gustu vegetaciju. Južni dio parcele je uređen kao pomoćni teren uz nogometni stadion. Parkovna površina i pomoćni nogometni teren se koriste i redovno održavaju. Na temelju ugovora o pravu građenja od 25.09.2013 god. uknjižuje se pravo građenja na sjeveroistočnom dijelu čestice k.č.br. 2187 za korist: GRAD BELI MANASTIR, OIB: 39912056947, BELI MANASTIR, ULICA KRALJA TOMISLAVA 53 u površini od 10000 m² koje se nalazi u zoni Zelene površine.. Pravo građenje Belje d.d. daje nositelju prava građenja bez naknada i na neodređeno vrijeme. Preostalih 26770 m² nalazi se u zoni rekreacije. Prema PPUG Beli Manastir nekretnina se manjim dijelom nalazi u zoni P0-ostalo poljoprivredno tlo, a većim unutar donešenog UPU-a naselja Šećerana. Na području UPU-a nalazi se u zoni R-športsko-rekreacijske namjene i Z1-zaštitne zelene površine-javni park.
  Remarks: Na jednom dijelu zemljišta nalazi se manja zgrada trećeg vlasnika, a koji je podnio Zahtjev za ishođenje RIS-a, dok se na drugom dijelu zemljišta nalazi dio tribina lokalnog nogometnog kluba.
  GDA: 36.770  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Beli Manastir | 3577 | 2187 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Beli Manastir | 2187  
  Possession certificate (number): 4229  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Da
  Servitude: Da

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 226.600,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: Na upit

  DCIM101MEDIADJI_0131.JPG

  Thank you for contacting us!