Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1298
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi zapadno od naselja Bilje u Baranji. Smještena je u okruženju poljoprivrednih i šumom obraslih površina, u prostoru između nekadašnje peragradske farme Kokingrad, slijepih rukavaca starog toka rijeke Drave te nekadašnjeg kompleksa klaonice, a zapadno uz željezničku prugu Osijek - Beli Manastir. Od najbližeg naseljenog područja udaljena je oko 2 km, pristup istočnom rubu obuhvata je omogućen asfaltiranom prometnicom užih gabarita, dok je ostalim parcelama moguć makadamskim poljskim putevima. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat šest konsolidiranih katastarskih čestica ukupne površine 97216 m². Obuhvat je nepravilnog oblika, izdužen približno u pravcu jugoistok-sjeverozapad, smješten zapadno od željezničke pruge. U naravi predstavlja prostor pokriven šumom i livadom. Teren zemljišta je ravan, a parcele kao niti obuhvat nisu ograđene. Prema PPUO Darda. nekretnina se nalazi u zoni poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene planske oznake P2 - vrijedno obradivo tlo, u zoni OP-ostalo poljoprivredno tlo i Š1-gospodarska šuma.
  Remarks:
  GDA: 97216  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 395, 396, 397, 403, 404, 405 | 2193 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 395, 396, 397, 403, 404, 405  
  Possession certificate (number): 971  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 250.500,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!