Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1236
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Kokingrad 1

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na području općine Darda u Baranji. Smještena je južno od naselja Mece, južno uz županijsku prometnicu koja povezuje mjesta Dardu i Bilje, a na dijelu prostora nekadašnje peradarske farme Kokingrad. Pristup nekretnini omogućen je asfaltiranom prometnicom, a istočno i zapadno je omeđuju betonske ceste u vlasništvu istog vlasnika. Lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije, vodovoda i telefonske mreže. Samo naselje Mece je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama, nalazi se u prostoru između Darde i Bilja, na udaljenosti oko 7 km od Osijeka. Izgrađeno je 50-ih godina proteklog stoljeća kao radničko naselje uz nekadašnju peradarsku farmu Kokingrad. U naravi je spojeno sa općinskim središtem Dardom. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište kojeg čini obuhvat dvije konsolidirane katastarske čestice ukupne površine 45682 m². Obuhvat je nepravilnog oblika, izdužen u pravcu istok-zapad, svojom sjevernom međom naslonjen na javnu prometnu površinu, županijsku cestu ŽC4257. Teren zemljišta je ravan i neograđen. Najvećim dijelom je obrastao gustom šumom, preostali prostor je livada dok veći prostor jugoistočnog dijela obuhvata zauzima jezero. Na zemljištu je zatečen drveni objekt u ruševnom stanju, a objekti ucrtani u katastar su u cijelosti uklonjeni. Istočno i zapadno obuhvat omeđuju interne betonske prometnice nekadašnjeg peradarskog kompleksa dok su južno objekti veterinarske službe. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi u zoni planske oznake Š1- šuma isključivo osnovne namjene-gospodarska šuma i u zoni P2-vrijedno obradivo tlo.
  GDA: 45682  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 25, 26 | 2211 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 25, 26  
  Possession certificate (number): 752  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Podaci nedostupni

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 81000.00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!