Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1233
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - s objektom za rušenje
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Jasenovac bb

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u sjevernom dijelu Osječko-Baranjske županije na području općine Kneževi Vinogradi. Smještena je u ravničarskom kraju, na prostoru pustare Jasenovac koju okružuju poljoprivredno obrađene površine - oranice. Pustara je asfaltiranom prometnicom povezana sa naseljima u okolici, sadrži stambene objekte koji su najvećim dijelom iseljeni i u naravi su ruševine te predmetni prostor nekadašnje govedarske farme. Općina Kneževi Vinogradi nalazi se u hrvatskom dijelu Baranje, na južnim obroncima Banske gore oko 8 km istočno od Belog Manastira i 20 km sjeverno od Osijeka. Općinu čini 9 naselja sa ukupno oko 5000 stanovnika. Naselja su mala, tradicionalnog tipa izgradnje i okružena poljoprivredno obrađenim površinama - vinogradima u sjevernom dijelu općine i oranicama u južnom. Nekretnina je prostor nekadašnje farme muznih krava smješten na jednoj katastarskoj čestici površine 46152 m². Parcela je nepravilnog oblika, izdužena u pravcu istok-zapad, svojom sjevernom međom naslonjena na asfaltiranu pristupnu prometnicu. Teren zemljišta je ravan i ograđen. Farmu je činilo šest staja, upravna zgrada, dva sjenika, skladište, dvije nadstrešnice i vodotoranj sa crpnom stanicom. Objekti farme su u vrlo lošem i u ruševnom stanju. Betonirani interni putevi između objekata su raspucani, većim dijelom zarasli u korov. Neizgrađeni prostor farme je zarasao u gusto raslinje, ograda je na više mjesta oštećena. Prema PPUO Kneževi Vinogradi ("Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi" broj 5/05., 5/06. - ispr., 5/09., 3/12. i 14/12.) nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni poljoprivrednog zemljišta oznovne namjene P2-vrijedno obradivo tlo. Na poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi poljoprivredne građevine.
  GDA: 46.152  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Kneževi vinogradi | 440 | 1651/1 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Kneževi vinogradi | 1651/1  
  Possession certificate (number): 535  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: Ne
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : Ne | Ne
  Building right: Ne
  Servitude: Ne

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 177.000,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price

  Other information:

  Thank you for contacting us!