Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1231
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - poljoprivredne namjene
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR | Jasenovac bb

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi u sjevernom dijelu Osječko-Baranjske županije na području općine Kneževi Vinogradi. Smještena je u ravničarskom kraju, na prostoru pustare Jasenovac koju okružuju poljoprivredno obrađene površine - oranice. Pustara je asfaltiranom prometnicom povezana sa naseljima u okolici, sadrži stambene objekte koji su najvećim dijelom iseljeni i u naravi su ruševine te prostor nekadašnje govedarske farme. Općina Kneževi Vinogradi nalazi se u hrvatskom dijelu Baranje, na južnim obroncima Banske gore oko 8 km istočno od Belog Manastira i 20 km sjeverno od Osijeka. Općinu čini 9 naselja sa ukupno oko 5000 stanovnika. Naselja su mala, tradicionalnog tipa izgradnje i okružena poljoprivredno obrađenim površinama - vinogradima u sjevernom dijelu općine i oranicama u južnom. Predmetna nekretnina je poljoprivredno zemljište koje se sastoji od jedne katastarske čestice površine 25240 m². Parcela je nepravilnog, približno pravokutnog oblika, izdužena u pravcu istok-zapad. Teren zemljišta je ravan, neograđen, svojom južnom međom naslonjen na asfaltiranu pristupnu prometnicu, a sjevernom na vodni kanal. Objekti ucrtani u katastar na predmetnoj parceli su uklonjeni. Nekretnina je najvećim dijelom površina obrađena kao oranica dok je prostor koji su zauzimali nekadašnji objekti zapuštena površina zarasla u gusto raslinje. Prema PPUO Kneževi Vinogradi nekretnina se nalazi izvan građevinskog područja naselja u zoni poljoprivrednog zemljišta osnovne namjene P2-vrijedno obradivo tlo
  Remarks:
  GDA: 25240  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Kneževi vinogradi | 1509/2 | 440 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Kneževi vinogradi | 1509/2  
  Possession certificate (number): 535  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 97.487,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!