Owner and realestate ID:
 • BELJE plus d.o.o. | AGNE-1225
 • Type of real estate: Land
  General use: Zemljište - za investicijsku izgradnju
  Location: Hrvatska | Osječko-baranjska | BELI MANASTIR |

  Basic information:

  Real estate description: Predmetna nekretnina se nalazi na području općine Darda u Baranji. Smještena je južno od naselja Mece, južno od županijske prometnice koja povezuje mjesta Dardu i Bilje, a na dijelu prostora nekadašnje peradarske farme Kokingrad u okruženju šumom obraslih površina. Pristup nekretnini omogućen je asfaltiranom prometnicom a lokacija je komunalno opremljena vodovima električne energije, vodovoda i telefonske mreže. Naselje Mece je pretežno izgrađeno obiteljskim kućama, nalazi se u prostoru između Darde i Bilja, na udaljenosti oko 7 km od Osijeka. Izgrađeno je 50-ih godina proteklog stoljeća kao radničko naselje uz nekadašnju peradarsku farmu Kokingrad. U naravi je spojeno sa općinskim središtem Dardom. Predmetna nekretnina je građevinsko zemljište kojeg čini obuhvat 12 konsolidiranih katastarskih čestica ukupne površine 402481 m². Teren zemljišta je ravan, dijelom ograđen, nepravilnog oblika izduženog u pravcu sjever-jug. Nekretnina obuhvaća prostor nekadašnje peradarske farme. Svi objekti farme su uklonjeni i teren je u naravi oranica ispresjecana makadamskim putevima. Pristup nekretnini nije osiguran. Prema PPUO Darda nekretnina se nalazi u gospodarskoj zoni 2 - I2 (proizvodno-poslovna namjena)
  Remarks: --
  GDA: 402481  m2

  Real estate property status:

  Land registry data | Land registry, Land registry municipality, Land registry plot number, Land registry folio (number), Land registry sub folio (number) : OPĆINSKI SUD U OSIJEKU - Beli Manastir | Bilje | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 36 | 2207 | -  
  Cadastre data | Cadastre registry, Cadastre registry municipality, Cadastre plot number OSIJEK - Beli Manastir | Bilje | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 36  
  Possession certificate (number): 752  

  Encumberances and liabilities:

  Mortgage: Yes
  Cultural property status: -
  The right of first refusal (CPS) | The right of first refusal (contract etc.) : - | -
  Building right: Ne
  Servitude: -

  Energy certificate:

  Energy certificate:Nije potreban

  Price and deposit:

  Initial purchase price: 6.405.904,00  HRK
  Tender deposit: 10% of initial purchase price
  Tax treatment: The stated initial purchase price is the net price which, in accordance with positive legal regulations, may be increased by the applicable tax (VAT / PTT), which will be paid by the buyer.

  Other information:

  Location tour date: -
  Thank you for contacting us!